Laweta, holowanie i auto pomoc drogowa - Szczecin,

ul. Pozdawilska 12 / 2, tel. (+48) 609 715 715, , woj. Zachodniopomorskie, Polska

Przepisy dotyczące holowania pojazdów

Holowanie pojazdów rządzi się swoimi prawami. Są one zresztą precyzyjnie sformułowane w kodeksie ruchu drogowego i, w pewnym stopniu, w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Choć wydawać by się mogło, że autoholowanie nie różni się zbytnio od ciągnięcia przyczepy, prawo widzi to inaczej.

Istnieją pewne regulacje dotyczące holowania pojazdu, których trzeba bezwzględnie przestrzegać. Nasza firma w pełni się do nich stosuje, toteż autoholowanie wykonane przez naszych pracowników jest zawsze bezpieczne i zgodne z prawem.

Przepisy prawne dotyczące autoholowania pojazdów

Oddział 9. Holowanie

Art. 31.Holowanie samochodu przepisy

1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

 1. Prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
 2. Pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
 3. W pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
 4. Pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
 5. Pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
 6. W pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim – dwa układy;
 7. Odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Zabrania się holowania:

 1. Pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
 2. Pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
 3. Więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
 4. Pojazdem z przyczepą (naczepą);
 5. Na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

3. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania dotyczące nie tylko regulacji prawnych, ale i innych kwestii związanych z holowaniem pojazdów i pomocą drogową.

Zadzwoń. 609-715-715
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?