Laweta, holowanie i auto pomoc drogowa - Szczecin,

ul. Pozdawilska 12 / 2, tel. (+48) 609 715 715, , woj. Zachodniopomorskie, Polska

About

Właściciel firmy CORRADO Szczecin. Lawetowanie, hol pojazdów i auto pomoc w przystępnej cenie. Zapraszam do kontaktu.

Akumulator bezobsługowy – instrukcja obsługi

Więk­szość pro­du­ko­wa­nych obec­nie aku­mu­la­to­rów sa­mo­cho­do­wych to tzw. aku­mu­la­to­ry bez­ob­słu­go­we, ale i one wy­ma­ga­ją wy­ko­na­nia okre­so­wo pewnych czyn­no­ści. Ter­min bez­ob­słu­go­wy okre­śla aku­mu­la­tor, w któ­rym przez kilka lat nie po­trze­ba do­le­wać wody de­sty­lo­wa­nej do elek­tro­li­tu. Bieguny akumulatora oraz zamocowane na nich końcówki przewodów, czyli tzw. klemy, trzeba okresowo porządnie czyścić i sprawdzać, czy są dobrze zamocowane.Uby­tek wody […]

Czytaj dalej